Direcció d’obra i Adjunta de coordinació de seguretat i salut de l’obra de reforma dels espais de guàrdia urbana i majordomia de l’Ajuntament de Barcelona

Arquitecta: Neus Fornaguera