Traduccions NFS TRANSLATE

El nostre equip està format per traductors nadius especialitzats i professionals de la construcció.

NFS TRANSLATE

A NFS TRANSLATE traduïm documentació tècnica d'arquitectura, urbanisme, construcció, sostenibilitat, medi ambient, enginyeria, licitacions nacionals i internacionals, i altra documentació especialitzada.

Traduïm llibres especialitzats, documents i publicacions, pàgines web, informes i plànols.
Tenim un servei específic per Arquitectes i altres agents de la construcció i traduïm:

  • Memòries descriptives i constructives
  • Text dels plànols
  • Informes i dictàmens
  • Traducció jurada, Correcció ortotipogràfica i estil

Podem entregar les traduccions en el següents formats :
Word, excel, ppt, Pdf, html i plànols en Cad (dwg, dxf...),

IDIOMES

Castellà
Català
Anglès
Francès
Italià
Alemany

També:

Llengües estatals
Llengües europees
Lengües extracomunitàries

Memòries descriptives i constructives

Text dels plànols

Informes i dictàmens

Comptem amb traductors jurats per a certificats de pèrits judicials.

Traducció jurada, correcció ortotipogràfica i estil