Traduccions NFS TRANSLATE

El nostre equip està format per traductors nadius especialitzats i professionals de la construcció.

TRADUÏM A TOTS ELS IDIOMES

A NFS TRASNLATE traduïm documentació tècnica d'arquitectura, urbanisme, construcció, sostenibilitat, medi ambient, enginyeria, licitacions nacionals i internacionals, i altra documentació especialitzada.

Traduïm llibres especialitzats, documents i publicacions, pàgines web, informes i plànols.
Tenim un servei específic per Arquitectes i altres agents de la construcció i traduïm:

 • Memòries descriptives i constructives,
 • Text dels plànols
 • Informes i dictàmens.
 • Traducció jurada, correcció ortotipogràfica i estil

Podem entregar les traduccions en el següents formats :
Word, excel, ppt, Pdf, html i plànols en Cad (dwg, dxf...),

IDIOMES

 • Castellà
 • Català
 • Anglès
 • Francès
 • Italià
 • Alemany
 • Llengües estatals
 • Llengües europeesià
 • Lengües extracomunitàries

Marketing

Traducció tècnica
Arquitectura
Urbanisme
Construcció
Sostenibilitat
Medi ambient
Traducció jurídica
Traducció de pàgines web

Memòries

Memòries descriptives
Memòries constructives
Memòries urbanístiques
Estudis de seguretat i salut
Controls de qualitat
Plecs de condicions
Manuals

Text dels plànols

Plànols
Contractes
Licitacions per concursos nacionals i internacionals
Presentacions
Documentació per concursos

Traducció jurada, correcció ortotipogràfica i estil