Direcció d’obra de la reforma i ampliació del Parc de Bombers de Ripoll, de GISA.

Arquitecta: Neus Fornaguera