Projecte d’obres i d’activitats i direcció d’obres, centre de fisioteràpia a Canet de Mar