Adjunta de direcció d’obra del nou CEIP Joan Maragall a la Llagosta.

Arquitecta: Neus Fornaguera