Projecte d’obres i activitats, legalització elèctrica i direcció d’obra.